شوماخر تنها راننده ای نیست که از رانندگی لذت می برد. همه می توانند با استفاده از یک سیستم صوتی خوب و رانندگی بر طبق قوانین و مقررات از رانندگی لذت ببرند.

 

 

 

ضبط ماشین

1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه