در حال حاضر QS به عنوان یک میدرنج ارزان و با کیفیت مطلوب در بازار ایران معرفی گردیده و با استقبال خوبی روبرو شده است

میدرنج QS

میدرنج qs