اقلام موجود بازار سيستم

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

انواع راديو پخش
    راديو پخش پایونیر
    Pioneer DEH-S1050UB موجود در انبار ۷,۷۸۰,۰۰۰ریال
    Pioneer MVH-S105UI موجود در انبار ۶,۱۹۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش جی وی سی
    JVC KD-X152M موجود در انبار ۵,۴۸۰,۰۰۰ریال
    JVC KD-X141M موجود در انبار ۵,۵۴۰,۰۰۰ریال
    JVC KD-X130M موجود در انبار ۵,۵۵۰,۰۰۰ریال
    JVC KD-R486 موجود در انبار ۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش کنوود
    Kenwood KDC-X400 موجود در انبار ۸,۹۵۰,۰۰۰ریال
    KENWOOD KDC-181UWM موجود در انبار ۶,۳۰۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KMM-104 موجود در انبار ۵,۱۵۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KMM-204 موجود در انبار ۵,۶۴۰,۰۰۰ریال
    راديو پخش سوني
    SONY DSX-A100UW موجود در انبار ۵,۴۰۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش سناتور
    senator ST-4211 موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
    senator ST-4244 موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
    senator ST-4222 موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
    senator ST-8050 موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
    senator ST-8040 در انبار موجود نیست ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
    senator ST-5050 در انبار موجود نیست ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
    senator ST-1040 در انبار موجود نیست ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
    senator ST-1060 در انبار موجود نیست ۲,۵۰۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش متفرقه
    xp SA-520BT موجود در انبار ۲,۲۰۰,۰۰۰ریال
    goldskky GS-405 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش مارشال
    Marshal ME-1801 موجود در انبار ۳,۷۸۰,۰۰۰ریال
    G-shake GS-3324 موجود در انبار ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
    G-shake GS-3325 موجود در انبار ۲,۶۰۰,۰۰۰ریال
    G-shake GS-3323 موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش مکسیدر
    رادیو پخش اکسفورد
    Exford AVX-1800 موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    Exford AVX-2800 موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    Exford AVX-4800 موجود در انبار ۱,۷۰۰,۰۰۰ریال
    Exford AVX-5800 در انبار موجود نیست ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    رادیو پخش شروود
    SHERWOOD SH-310 در انبار موجود نیست ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
    SHERWOOD SH-702GP موجود در انبار ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
    sherwood SH-283 موجود در انبار ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
    SHERWOOD SH-700DVGP در انبار موجود نیست ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
    رادو پخش ساج
    saj SA-2029 موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    saj SA-2032 موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    saj SA-2026 موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    saj SA-2028 موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    saj SA-3121 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    saj SA-3127 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    saj SA-3123 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    saj SA-3124 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
    saj SA-3101 موجود در انبار ۱,۶۵۰,۰۰۰ریال
انواع بلندگو
    بلندگوهای جی وی سی
    JVC CS-DR6940 موجود در انبار ۴,۴۴۰,۰۰۰ریال
    JVC CS-HX6949 موجود در انبار ۴,۷۵۰,۰۰۰ریال
    JVC CS-DR6930 در انبار موجود نیست ۳,۵۳۰,۰۰۰ریال
    بلندگوهاي پايونير
    Pioneer TS-6975V3 موجود در انبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
    Pioneer TS-7150F موجود در انبار ۸,۳۸۰,۰۰۰ریال
    Pioneer TS-R1051S موجود در انبار ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال
    Pioneer TS-G6930F موجود در انبار ۳,۸۷۰,۰۰۰ریال
    بلندگوی شروود
    بلندگوی کاروزریا
    Carozeria CRX-6925 موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    Carozeria CRX-6915 در انبار موجود نیست ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    Carozeria CRX-6910 موجود در انبار ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
    Carozeria CRX-6920 موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    Carozeria CRX-6913 موجود در انبار ۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
    Carozeria CRX-6940 موجود در انبار ۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
    بلندگوهاي كنوود
    KENWOOD KFC-HQR 710EX موجود در انبار ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-S6966 موجود در انبار ۳,۹۸۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-E1655 موجود در انبار ۱,۹۵۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-HQR7100 موجود در انبار ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-PS6975 موجود در انبار ۴,۵۴۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-E6965 موجود در انبار ۳,۹۸۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-M6934A موجود در انبار ۴,۲۹۰,۰۰۰ریال
    Kenwood KFC-HQ718EX موجود در انبار ۸,۰۵۰,۰۰۰ریال
    kenwood KFC-HQ718 موجود در انبار ۷,۶۵۰,۰۰۰ریال
    kenwood KFC-S1356G موجود در انبار ۱,۸۴۰,۰۰۰ریال
    بلندگوي هاي هرتز
    بلندگوهاي سوني
    sony XS-FB693E موجود در انبار ۴,۳۰۰,۰۰۰ریال
    sony XS-FB161E موجود در انبار ۱,۹۹۰,۰۰۰ریال
    بلندگوی اینفینیتی
    بلندگوی بوستر
    بلندگوهاي فابریکی
    بلندگوی فابریک جلوئی پراید موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
    باند فابریک عقب پراید 5 اینچ موجود در انبار ۵۸۰,۰۰۰ریال
    باند فابریک پژو 405 موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
    بلندگوی جی بی ال
انواع آمپلی فایر
    امپلی فایر امبی آکوستیک
    آمپلی فایر تورنادو - کارینا
    tornado AP-3390 موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
    آمپلی فایر کنوود
    آمپلی فایر جی وی سی
    JVC KS-AX204 موجود در انبار ۸,۵۰۰,۰۰۰ریال
    آمپلی فایر وراکس
    آمپلی فایر هرتز
    امپلی فایر پریمیر - بوستر
    PREMIER PRG-804 موجود در انبار ۵,۷۴۰,۰۰۰ریال
    PREMIER PRG-904 موجود در انبار ۶,۲۰۰,۰۰۰ریال
    PREMIER PRG-8702 موجود در انبار ۴,۱۵۰,۰۰۰ریال
    booster BSA-9602 موجود در انبار ۳,۹۸۰,۰۰۰ریال
    آمپلی فایر دیانا
انواع میدرنج
    میدرنج JFL
    JFL JL300-1F موجود در انبار ۲,۳۵۰,۰۰۰ریال
    JFL JL250-1F موجود در انبار ۲,۱۵۰,۰۰۰ریال
    میدرنج بوستر-پریمیر
    booster BM-6.5m1 موجود در انبار ۲,۸۵۰,۰۰۰ریال
    booster BM-8CH2 موجود در انبار ۳,۹۴۰,۰۰۰ریال
    booster BM-8M2 موجود در انبار ۳,۶۸۰,۰۰۰ریال
    booster BM-8M1 موجود در انبار ۳,۵۸۰,۰۰۰ریال
    booster BM-8CH1 موجود در انبار ۳,۷۷۰,۰۰۰ریال
    میدرنج پایونیر
    Pioneer TS-M650PRO موجود در انبار ۷,۹۵۰,۰۰۰ریال
    میدرنج دوریس
    میدرنج ساج
    میدرنج کیکر
    kicker MDR-FA6001 موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
    میدرنج متفرقه
    میدرنج وکس پاور
    میدرنج کنوود
    میدرنج گلدسکای
    goldsky GS-820 موجود در انبار ۴,۸۰۰,۰۰۰ریال
    goldsky GS-821 موجود در انبار ۸,۲۰۰,۰۰۰ریال
    میدرنج کیواس
    QS YD2-1322 موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
    QS YD200-1F موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
    qs-YD-1000 موجود در انبار ۲,۴۰۰,۰۰۰ریال
    TURBO 6906 موجود در انبار ۳,۴۰۰,۰۰۰ریال
    میدرنج توربو مدل TUB6-600 موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
انواع ساب ووفر
    ساب ووفر پایونیر
    Pioneer TS-W306R موجود در انبار ۵,۴۴۰,۰۰۰ریال
    ساب ووفر جی بی ال
    ساب ووفر سونی
    ساب ووفرهاي كنوود
    ساب ووفر هرتز
    ساب ووفر اينفينيتي
    ساب ووفر بوستر
    BOOSTER BW-12X1 D4 ساب بوستر موجود در انبار ۵,۹۸۰,۰۰۰ریال
    ساب ووفر جی وی سی
    JVC CW-DR120 موجود در انبار ۵,۴۸۰,۰۰۰ریال
انواع تيوتر
    تیوتر پایونیر
    تيوتر متفرقه
    adzest TS-S350 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
    turbo 110 موجود در انبار ۱,۵۵۰,۰۰۰ریال
    cadence TS-S12 موجود در انبار ۱,۸۵۰,۰۰۰ریال
    تيوترهاي کیکر
    تیوتر بوستر
    booster T-1 موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    تیوتر دوریس
مانيتور
    مانیتور کلارو claro
    مانيتور اگزد
    مانیتور شروود
لوازم جانبي
    انواع اینترفیس
    اینترفیس پایونیر به پژوپارس و 206 موجود در انبار ۱,۷۴۰,۰۰۰ریال
    اینتر فیس پایونیر به 206 تیپ 5 مدل 93 موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    اینتر فیس پایونیر به 206 تیپ2 مدل92-91 موجود در انبار ۱,۷۵۰,۰۰۰ریال
    اینتر فیس کنوود به 206 قدیم موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
    انواع خازن
    انواع سیم پک
    itex IT-C2040 موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
    tornado RL-812 موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    karina RL-803 موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    karina RL-631 موجود در انبار ۱,۲۸۰,۰۰۰ریال
    camery CA-442 موجود در انبار ۱,۳۵۰,۰۰۰ریال
    karina RL-001 موجود در انبار ۳,۸۰۰,۰۰۰ریال
    انواع قاب و محافظ
    قاب میدرنج 8 اینچ موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    قاب میدرنج 6/5 اینچ موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    قاب توری 8 اینچ در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    قاب 8 اینچ ستاره موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    قاب 6 اینچ ستاره موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    محافظ ساب طرح X موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    قاب توری 6/5 اینچ موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
    انواع کابل AUX
    remax LH-L309 موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    لوازم نصب
    سرباطری کارینا BT-200 موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
    فیوز هولدر ALN-90 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    انواع سوکت وفیش
    سوکت پایونیر جدید به ایران خودرو ( ISO ) موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    سوکت کنوودجدید به ایران خودرو موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    سوکت پایونیر قدیم به ایران خودرو ( ISO ) موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    سوکت کنوودوجی وی سی جدید به ایران خودرو ( ISO ) موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    مبدل فیش آنتن 206 قدیم موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
    مبدل فیش آنتن 206جدید در انبار موجود نیست ۲۰۰,۰۰۰ریال
    دوربین دنده عقب
    claro CL-439B موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
    انواع ریموت کنترول
    ریموت کنترول پایونیر CD-R320 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    ریموت کنترول سونی مدل RM-X211 موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    کنترول آلپاین RUE-4187 موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
صوتی تصویری خانگی
پخش کننده قابل حمل Sierra SR-BC126 موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
دانلود اپلکیشن سناتور